Klasztor Osios Loukas (Hosios Loukas)

Osios Loukas w grecji

Starożytni Grecy przez całe wieki rozwijali swoją kulturę, naukę i religię. Dzięki tej ostatniej w Grecji powstało mnóstwo świątyń wystawionych dla bogów z greckiego panteonu. Jednak w średniowieczu państwo to znalazło się w kręgu kultury bizantyjskiej, przez co zawitała do niego religia chrześcijańska, która już od stuleci jest głównym wyznaniem współczesnych Greków. Dzięki temu zobaczyć tutaj można nie tylko starożytne świątynie, lecz także nieco młodsze chrześcijańskie kościoły i klasztory.Do najcenniejszych zabytków tej kultury należy klasztor Osios Loukas.

Swoją nazwę klasztor zawdzięcza swojemu założycielowi, błogosławionemu Łukaszowi ze Stiri. Pierwszy kościół powstał tutaj już w 944 roku, zaś po rozbudowie dokonanej na początku XI wieku stał się główną świątynią klasztoru. Tutejsi mnisi przez całe wieki żyli, pracowali i modlili się w spokoju, oczywiście stale rozbudowując kompleks. Dopiero po zdobyciu Konstantynopola przez Imperium Osmańskie dla Osios Loukas nadszedł trudny okres – Turcy często najeżdżali i rabowali klasztor, kilkakrotnie dochodziło tutaj do regularnych starć pomiędzy nimi a chrześcijanami. Ostatecznie jednak nie udało im się całkowicie wypędzić mnichów z ich miejsca zamieszkania.

W całym kompleksie klasztornym znajdują się dwie duże świątynie. Kościół Theodokos, poświęcony Matce Boskiej, jest równocześnie najstarszą budowlą w Osios Loukas. Jego wnętrze urządzone jest w stylu typowym dla wielu innych bizantyjskich świątyń, zaś największą uwagę przykuwają liczne freski umieszczone na ścianach. Drugim kościołem jest Katholikon, będący główną świątynią w klasztorze. Jego patronem jest wspomniany już założyciel Osios Loukas, bł. Łukasz. Również i ta budowla stworzona została w charakterystycznym, bizantyjskim stylu. Tutejsze freski i mozaiki uważane są za jeden z najcenniejszych zabytków tego typu sztuki w całej Grecji. Najstarsze z nich pochodzą z pierwszych lat po ukończeniu budowy świątyni, czyli z XI wieku. Sam budynek, oprócz funkcji religijnych, pełni również rolę muzeum w którym zgromadzono liczne rzeźby pochodzące z czasów istnienia Cesarstwa Bizantyjskiego.

Osios Loukas jest jednym z najciekawszych klasztorów prawosławnych w Europie. Warto odwiedzić go chociażby po to, aby przekonać się, że w Grecja to nie tylko starożytna mitologia i ruiny świątyń, lecz także prawosławie, które obecne jest w tym kraju już od wielu stuleci.

Osios Loukas w grecji