Jerozolima – stolica Izraela

Jerozolima w Izraelu

Jerozolima jest uważana za jedno z najpiękniejszych miast na świecie. Jest ona stolicą Izraela (nie akceptuje tego wiele państw na świecie). Jest ono bardzo ważna dla wyznawców różnych religii. W języku hebrajskim jej nazwa brzmi „Jeruszalaim” (miasto pokoju),  a po arabsku „Al. – Quds” (święte). Miasto te dzieli się na trzy wyraźne części: otoczone murami Stare Miasto, Wschodnią Jerozolimę, a także bardzo dynamicznie rozwijające się wokół nich Nowe Miasto.

Jerozolima leży na południowym końcu płaskowyżu położonego między Wzgórzami Jerozolimskimi, które wznoszą się do 200 metrów ponad miasto. Po stronie wschodniej jest Góra Oliwna, a po zachodniej Góra Skopus. Miasto ze wszystkich stron otoczone jest licznymi dolinami

Badania archeologiczne wykazały, że osadnictwo na tej ziemi istniało już w epoce miedzi (około 4000 lat przed naszą erą). Niektórzy archeolodzy uważają, że Jerozolima została założona przez ludy semickie w XXVI wieku przed naszą erą. Przez wszystkie wieki zmieniali się włodarze tego miasta, a historia z pewnością go nie oszczędziła. Bardzo ważną datą dla tego miasta był 30.08.1980 roku, kiedy to parlament Kneset uchwalił Podstawowe Prawo Jerozolimy. Zapisane w nim zostało, że zjednoczona Jerozolima jest stolicą Izraela, czyli ma być siedzibą: prezydenta, Najwyższego Sądu, parlamentu i rządu, a także, że wszystkie miejsca różnych religii są tu nietykalne.  Jednak większość krajów nie akceptuje tej uchwały i większość państw ma swoje placówki dyplomatyczne w Tel – Awiwie. Pretensje do Jerozolimy Wschodniej zgłaszają Palestyńczycy, uznający ją za siedzibę swojego przyszłego, niepodległego państwa. Spór o status Jerozolimy jest jednym z najważniejszych powodów konfliktu izraelsko – palestyńskiego. W Jerozolimie żyje 743 tysiące mieszkańców, z czego 68% to Żydzi, 30% Muzułmanie oraz 2% Chrześcijanie.

W mieście tym ma siedzibę kilka wyższych uczelni, z Uniwersytetem Hebrajskim (powstałym w 1925 roku) na czele. Wychowankami tej szkoły jest kilku laureatów Nagrody Nobla: Avram Hreshko, David Gross i Daniel Kahneman. W murach uniwersytetu mieści się także Biblioteka Narodowa, która liczy sobie około 5 milionów książek i jest uważana, za największe skupisko na świecie książek na temat narodu żydowskiego.

W Jerozolimie obowiązuje prawo do tyczące nowych budynków. Muszą one być pokryte warstwą z kamienia, dzięki której będzie zachowany historyczny charakter miasta. Przepisy te sprawiają, że nie ma w tym mieście żadnego przemysłu ciężkiego. Ludność utrzymuje się głównie z pielgrzymów, którzy przybywają do tego miasta w bardzo dużych ilościach.

Jerozolima – zabytki i kultura

Jerozolima jest doskonałym połączeniem historii z nowoczesnością. Najbardziej popularne wśród turystów z całego świata jest Stare Miasto położone we wschodniej części stolicy. Zostało ono umieszczone na Liście światowego dziedzictwa UNESCO. To jest właśnie cel pielgrzymek ludzi różnych wyznać z całego świata.

Same Stare Miasto otoczone jest potężnymi murami obronnymi (o długości 4,5 kilometra) dodatkowo wzmocnione 35 basztami oraz cytadelą. Obecnie otwartych jest siedem bram miejskich. Stare miasto podzielone jest na dzielnice: Chrześcijańską, Żydowską, Ormiańską i Muzułmańską. Najważniejszym punktem dzielnicy Chrześcijańskiej jest Bazylika Grobu Świętego. Wokół niej zostały wybudowane liczne kościoły i klasztory. W sumie w tej dzielnicy znajduje się 40 świętych miejsc Chrześcijaństwa. Dzielnica Muzułmańska pełna jest wąskich uliczek, w których jest mnóstwo handlarzy. Swoim wyglądem przypomina jeden z bazarów z dalekiego wschodu. Jej najważniejszym miejscem jest Wzgórze Świątynne z Kopułą na Skale i meczetem Al. – Aksa. Przez środek dzielnicy przebiega ważna ulica Via – Dolorosa. Najspokojniejszą i najbardziej zadbaną dzielnicą Starego Miasta jest dzielnica Żydowska. Znajdują się w niej bardzo liczne synagogi, oraz najważniejsze miejsce dla wszystkich Żydów – Ściana Płaczu. Najmniejszą  dzielnicą jest dzielnica Ormiańska. Jest w niej pełno kościołów i klasztorów, które są odizolowane od całego świata.

Jak wiadomo Jerozolima leży na styku Izraela ze światem arabskim, przez to jest miejscem, gdzie spotykają się kultury wschodu i zachodu. Silne wpływy arabskie sprawiają, że w mieście panuje specyficzny klimat. Jerozolima jest znana na świecie przede wszystkim ze względu na swoje religijne znaczenie, jest również siedzibą wielu instytucji kulturalnych. Najważniejszym jest Muzeum Izraela, które jest głównym muzeum prezentującym sztukę w Jerozolimie. Przyciąga ono każdego roku niemal milion gości, z czego jedna trzecia to turyści zagraniczni. Kompleks muzealny zajmuje obszar o powierzchni 20 akrów i obejmuje kilka budynków z ekspozycjami. W Sanktuarium Zwojów prezentowane są dokumenty znad Morza Martwego. Skrzydło młodzieżowe, w którym realizuje się szeroki program edukacyjny, odwiedza każdego roku 100 tys. dzieci. Muzeum posiada także ogród rzeźby.

Jeszcze inną bardzo ważną placówką kulturalną w Jerozolimie jest Instytut Yad Vashem. Przyznaje on prestiżowy tytuł „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”.  Mieści się tu pomnik poświęcony ofiarom Holocaustu, a także największe na świecie muzeum jemu poświęcone. Zawiera ono około 100000 książek i artykułów.