Lod (miasto)

Lod w Izraelu

Lod jest miastem leżącym w Dystrykcie Centralnym, na równinie Szaron. Należy ono do aglomeracji miejskiej Tel Awiwu, znanej jako Gusz Dan.  Historia Lod jest bardzo długa i sięga czasów rzymskich i greckich. Lezy ono na południe od międzynarodowego Portu Lotniczego im. Ben – Guriona. Lotnisko i znajdujący się przy nim przemysł lekki jest źródłem dochodu dla wielu mieszkańców tego miasta. Jest ono także główną siedzibą Agencji Żydowskiej, która zajmuje się przybywającymi do Izraela nowymi żydowskimi imigrantami.

Miasto jest położone pośrodku tak zwanego Basenu Lod – małej trójkątnej niziny zasobnej w żyzną ziemię. Są to idealne tereny rolnicze. Z tego powodu w Lod rozwinął się przemysł spożywczy, zwłaszcza przetwórstwo owoców. W mieście znajdują się dwie strefy przemysłowe, w których działa wiele przedsiębiorstw z branży medycyny, logistyki, produktów papierniczych, substancji chemicznych i hi – tech. W zachodniej części miasta znajduje się stacja kolejowa Lod, przez którą przechodzi pięć linii kolejowych, dzięki którym miasto ma bardzo dobre połączenie z Jerozolimą, Hajfą, Tel Awiwem, a także wieloma innymi miastami w tym kraju.

W lokalnej kulturze bardzo ważną rolę odgrywa Centrum Absorpcji Imigrantów. Prowadzi ono bowiem wiele różnych konkursów i uroczystości kulturalnych. Odpowiedni nauczyciele prowadzą tu zajęcia teatralne, a także uczą narodowych tańców żydowskich. Nie mniej ważną instytucją jest Instytut Badań nad Literaturą Habermanna. Specjalizuje on się w badaniach nad folklorem i literaturą społeczności żydowskich rozsianych na całym świecie. W trakcie tych badań szczególny nacisk położono na Żydów z Północnej Afryki. W bibliotece, która znajduje się przy tym instytucie są bardzo bogate zbiory ludowych bajek, opowiadań, przysłów i podań ludowych. Również w tym miejscu znajduje się Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego.

W pobliżu miasta znajduje się największe międzynarodowy port lotniczy imienia Dawida Ben-Guriona (hebr. Namal Teufa Ben Guryon) – jest to główne lotnisko Izraela. Znajduje się on w odległości 15-km na południowy-wschód od Tel Awiwu i około 10 od Lodu. Ten port lotniczy posiada trzy asfaltowe drogi startowe o długościach: 3.657 m, 3.112 m oraz 1.780 m. Według danych za 2006 rok port obsłużył 9.222.056 pasażerów i przeładował 328.497 ton towarów cargo. W przeprowadzonej pod koniec 2006 roku oceny otrzymał pierwsze miejsce wśród czterdziestu portów lotniczych Europy i ósme miejsce wśród siedemdziesięciu siedmiu portów lotniczych z całego świata. Port lotniczy jest obsługiwany przez rządową korporację Israel Airports Authority.