Nizina Szefela i Judzka

Nizina Szefela i Judzka w Izraelu

W środkowej części kraju, na południe od równiny Szaron rozciąga się Nizina Judei. Jest to obszar bardzo ożywionej gospodarki rolniczej. Jest ona podzielona na dwie wyraźne części. Północną i południową, pierwsza z nich ma długość około 85 kilometrów. Ograniczona jest ona rzekami: Jarkon – na północy i rzeką Nahal Lakisz – na południu. Cała ta nizina nawadniana jest rzekami spływającymi z gór i wpadającymi do morza. Są to bardzo dobre tereny dla rolnictwa. Lecz tu inaczej niż na nizinie Szaron uprawiane są głównie różne zboża, i nie brak jest tu licznych wiosek o charakterze rolniczym.

Kierując się na wschód z Niziny Judei, wjedziemy na równiny obszar Szefeli. Jest to teren przejściowy w południowej części Izraela. Przechodzi on na zachodzie w nadbrzeżną nizinę, a na wschodzie – w centralną krainę górzystą. Obszar zwany Szefelą to pięć dolin leżących pomiędzy równiną nadmorską a wzgórzami Judei. Są to: Ayalon, Sorek, Elah, Sarepta i Lakhish. Ziemia jest tu bardzo nierówna, poprzecinana dolinami, które od bardzo dawnych czasów służyły jako ciągi komunikacyjne w poprzek kraju. Szerokie doliny zaczynające się na przybrzeżnej nizinie, głęboko wciskają się między wzgórza, z których spływają potoki. Wydaje się, że te wzgórza należą jeszcze do niziny, jest to jednak już Szefela. Wzgórza dochodzą w tej części do wysokości mniej więcej 120 do 350 metrów nad poziomem morza i są zbudowane głównie z miękkiego wapienia i kredy. Typowym krajobrazem, który tutaj zobaczymy, są szerokie doliny i łagodne wzgórza. W tych licznych dolinach nie brakuje żyznej gleby. Przy wykorzystaniu najnowszych technologii, rozwija się tutaj na dużą skalę rolnictwo. Rejon ten słynie z uprawy oliwek i sykomor. Do nawadniania wybudowano sieć kanałów, w których przepływem wody sterują komputery. Na południu Szefela dochodzi do rzeki Nahal Sziqma, a na północy do uskoku geologicznego przechodzącego w Basen Lod. W środkowej części, ciągną się krótkie serie dolin, oddzielających zachodnie wzgórza od wyższych wschodnich. Prowadzi się tutaj obecnie na dużą skalę sadzenie drzew, dzięki czemu ta kraina nabiera pięknego wyglądu. Występuje tutaj znaczne zróżnicowanie opadów. W części północnej przypada średnio 500 mm opadów, na część środkową 350 mm, a na jej południową już tylko 250 mm rocznie.

Właśnie przez te tereny biegnie bardzo ważna krajowa autostrada (numer 1). Łączy ona aglomerację Tel Awiwu z lotniskiem Ben – Guriona, a następnie z Jerozolimą. Jadąc tą drogą warto z niej na trochę zjechać, żeby podziwiać wspaniałe krajobrazy.