Ramla

Ramla w Izraelu

Ramla jest stolicą Dystryktu Centralnego. Położone jest na równinie Szaran w zasięgu aglomeracji Tel Awiwu. Jej nazwa pochodzi od słowa „raml” co znaczy piasek. Miasto to założył w 716 roku kalif Sulajman ibn Abd al. – Malika. Wtedy miasto to było stolicą całej prowincji – Palestyny. Ramla bardzo szybko się rozwijała, a sprzyjało temu korzystne położenie na szlakach handlowych łączących Egipt z Syrią, oraz Jerozolimę z wybrzeżem.

Kres rozwoju miasta miał miejsce w IX wieku kiedy to zostało one zajęte przez Krzyżowców. Pod ich panowaniem Ramla popadła niemal w całkowitą ruinę, ponowny rozwój miasta rozpoczął się dopiero w XIX wieku.

W czasie trwania wojny arabsko – izraelskiej, miasto było atakowane przez wojska żydowskie, które chciały odblokować zablokowaną drogę prowadzącą do Jerozolimy. Izraelczycy zajęli to miasto 12 lipca 1948 roku. Większość mieszkających tu Arabów stąd uciekła, a na ich miejsce zajęli imigranci żydowscy, głównie z Francji.

Współczesne miasto przyciągnęło wiele zakładów przemysłowych (głównie przemysł: farmaceutyczny, tytoniowy, budowlany i telekomunikacyjny, a także inne).

Jednym z podstawowych źródeł dochodu miasta jest turystyka.   Największą atrakcją turystyczną tego miasta jest Biały Minaret (Meczet Omari). Dawniej była to bazylika, którą zbudowali Krzyżowcy w XII wieku. Inną bardzo ciekawą budowlą jest wielka cysterna na wodę ( 500m na 600m i głębokość 9 m). Została ona tak skonstruowana, że mogą pić z niej wodę równocześnie 24 wielbłądy. Całkiem niedawno bo w 2006 roku w mieście tym odkryto jaskinię Ayalon. Ma ona 2500 metrów długości i około 100 metrów głębokości i jest drugą co do powierzchni jaskinią w kraju. Jadąc około 7 kilometrów na wschód od miasta dotrzemy do ruin starożytnego miasta Gazer, które zostało wybudowane przez króla Salomona. Na jego ruiny natrafili niemieccy archeologowie, którzy prowadzili tu badania w latach 1902 – 1909. Ich prac ę kontynuowali amerykańscy naukowcy po roku 1964. Miejsce to z pewnością warte zwiedzenia, nie tylko przez osoby interesujące się archeologią.

Jako ciekawostkę można dodać, że Ramla jest centrum Karaimów w Izraelu. Karaimi to niewielka grupa etniczna licząca około 12 tys. ludzi. Jako odłam religijny judaizmu powstali w VII wieku. Istota różnic polega na odrzuceniu przez Karaimów zasad judaizmu rabinicznego i poprzestaniu na wierze opartej wyłącznie na Torze pisanej. Według prawa Izraela Karaimom nie przysługuje prawo powrotu. Aby osiedlić się w Izraelu Karaimi muszą przejść konwersję na judaizm rabiniczny.