Coimbra – historyczna stolica Portugalii

Coimbra w Portugalii W wielowiekowej historii Portugalii miasto Coimbra wielokrotnie odgrywało bardzo ważną rolę, zarówno polityczną jak i kulturową. Pod tym ostatnim względem nadal jest bardzo istotnym miejscem, na co wpłynęło długie budowanie znaczenia tego miasta.

Coimbra znana jest przede wszystkim jako wieloletnia stolica Portugalii. Założona została jednak wiele wieków przed powstaniem tego kraju, jeszcze za czasów rzymskich. Na początku średniowiecza miasto znalazło się w posiadaniu Wizygotów, jednak już w 711 roku podbite zostało przez Maurów. Pod ich panowaniem pozostawało do 1064 roku, kiedy w wyniku rekonkwisty przejęte zostało przez Chrześcijan. Większość najpiękniejszych zabytków które podziwiać można w tym mieście, pochodzi z XII wieku, kiedy to Coimbra stała się stolicą młodego jeszcze państwa – Portugalii. W 1255 roku utraciła ten status na rzecz Lizbony, jednak jej znaczenie w państwie nie zmalało, przeciwnie – wciąż była rozbudowywana, a w 1290 roku powstał tutaj uniwersytet. W okresie renesansu miasto było miejscem działalności wielu wybitnych artystów, co znajduje odbicie w obecnej architekturze wielu tutejszych budowli.

Coimbra uważana jest za największe centrum kultury i edukacji w kraju, przewyższając pod tym względem nawet Lizbonę. Działa tutaj najstarszy portugalski uniwersytet, i równocześnie jeden z najstarszych w całej Europie, który do dzisiaj zaliczany jest do najbardziej prestiżowych uczelni wyższych na kontynencie. W mieście podziwiać można także liczne świątynie pochodzące niemal ze wszystkich okresów historii, począwszy od średniowiecza do czasów dzisiejszych. Zdecydowanie najsłynniejszą jest stara katedra zbudowana w stylu romańskim, pochodząca z XII wieku. Jest ona uważana za najważniejszą budowlę reprezentującą ten nurt w architekturze w całym kraju. Jak przystało na centrum nauki i kultury, nie mogło tutaj zabraknąć również imponujących bibliotek i muzeów. Jeden z najbardziej znanych obiektów tego typu w mieście znajduje się w budynku pochodzącym z XVIII wieku – jest to słynne muzeum nauki, będące częścią uniwersytetu. Eksponaty tutaj wystawione dotyczą niemal wszystkich nauk wykładanych na uczelni. Nie sposób zaprzeczyć, że Coimbra jest jednym z najważniejszych miast w Portugalii, nie tylko ze względu na historię, lecz także i na rolę, jaką pełni dzisiaj. W czasie podróży do tego kraju nie można więc zapomnieć o miejscu, w którym już od wielu lat swobodnie rozwija się nauka i sztuka, ale także i turystyka – co roku miasto odwiedzane jest przez ogromną liczbę turystów.