Evora

Evora w Portugalii

Na terenach Półwyspu Iberyjskiego na przestrzeni wielu wieków rządziły rozmaite cywilizacje i kultury, które rozwijały się tutaj niekiedy przez setki lat. Nic więc dziwnego, że wiele miast dzisiejszej Portugalii i Hiszpanii stanowi pewnego rodzaju mieszankę owych kultur, po których pozostały do dziś liczne ślady. Miastem takim nazwana może zostać Evora, miejscowość w południowej Portugalii, stolica dystryktu o tej samej nazwie.

Jako pierwsi przybyli tutaj Rzymianie, którzy założyli w tym miejscu swoją kolonię. Ze względu na położenie w pobliżu kilku ważnych szlaków handlowych, miasto rozwijało się bardzo szybko, uważa się nawet, że przez pewien okres było jednym z najważniejszych rzymskich miast w regionie. Pod koniec okresu starożytności, podobnie jak wiele innych rzymskich miejscowości, wielokrotnie było atakowane przez barbarzyńskie plemiona. W 715 roku zdobyli je Maurowie, którzy władali nim aż do roku 1165. Za ich panowania Evora uzyskała wiele ze swojego dzisiejszego charakteru i architektury. Z kolei pod władzą portugalskich królów miasto stało się ważnym ośrodkiem kulturowym. W XVI wieku powstał tu nawet uniwersytet, który niestety przetrwał tylko do XVIII w.

Wśród najcenniejszych zabytków miasta znajduje się m.in. starożytna rzymska świątynia, pochodząca z II wieku n.e. Jej historia nie zakończyła się jednak wraz z odejściem z miasta Rzymian. Przez kolejne wieki budynek ten wykorzystywany był do wielu innych celów. Równie wiele „pamiątek” pozostawili po sobie Muzułmanie. W całym właściwie mieście dostrzec można liczne wpływy ich architektury, zachowały się również zbudowane przez nich fortyfikacje oraz meczet. Najwięcej chyba zabytków pochodzi z okresu trwającego właściwie do dziś, czyli panowania Portugalczyków. Wkrótce po zdobyciu przez nich miasta wzniesiona została imponująca gotycka katedra, największy tego typu średniowieczny budynek w całej Portugalii. Również w kolejnych okresach powstało tutaj wiele budowli, które podziwiać można do dzisiaj. Do czasów obecnych zachowała się również siedziba uniwersytetu niegdyś działającego w mieście. Obecnie również mieści się w nim szkoła wyższa, powstała jednak w XX wieku.

Bogactwo kulturowe Evory jest zadziwiające tym bardziej, że zostało ono zbudowane przez wiele wieków z udziałem kilku całkowicie różniących się od siebie narodów. Przez to charakter i klimat tego miasta niemal nie pozwala przejść obok niego obojętnie.