Rużomberk

Rużomberk na Słowacji

Rużomberk leży na wysokości 496m. n.p.m w Kotlinie Liptowskiej, u ujścia Revucy do Wagu. Znajduje się ona pomiędzy Górami Choszczańskimi, Wielką Fatrą, a Niżnymi Tatrami. Nie jest to duże miasto liczące jedynie około 30 tysięcy mieszkańców. Miasto przecinają dwie ważne drogi krajowe oraz ważny szlak kolejowy.

Dzięki archeologom wiemy, że okolice tego miasta zamieszkane nieprzerwanie od epoki brązu. Osada została założona na początku XIII wieku przez plemiona Słowiańskie. Następnie wiek później tereny te też zostały zasiedlone przez kolonistów niemieckich. Stąd również wzięła się nazwa tego miasta bo obecny Rużomberk to zmieniona nazwa niemieckiego Rosenberga. Prawa miejskie zostały mu nadane w 1318 roku.Dzięki położeniu na skrzyżowaniu głównych szlaków handlowych, miasto bardzo szybko się rozrastało. W 1433 roku husyci spalili miasto. Po odbudowaniu miasto stało się siedzibą różnorodnego rzemiosła. Jednak dopiero w XVIII wieku w mieście pojawił się pierwszy duży zakład przemysłowy- była to papiernia. Dzięki pojawieniu się wielu miejsc pracy w mieście powstały też instytucje finansowe oraz banki. Ten bardzo szybki rozwój miasta sprawił, że Rużomberk stał się centrum finansowym i gospodarczym kraju. W XIX wieku tu zaczęły się ruchy wyzwoleńcze Słoweńców, którzy chcieli się wydostać spod władzy Węgrów. 27 października 1907 roku w zamieszkach z węgierską policją zastrzelono 15 Słowaków, wiele osób zostało rannych, a jeszcze więcej ludzi zostało aresztowanych. To zdarzenie odbiło się echem w całej Europie jako przykład walk narodowo- wyzwoleńczych na Węgrzech. W 1910 roku miasto liczyło 12, 2 tysięcy mieszkańców. Z tym, że była to mieszanka różnych narodowości, przeważali oczywiście Słowacy, ale byli również Węgrzy, Niemcy, Czesi, Cyganie i Polacy. Po pierwszej wojnie światowej nadal rozwijał się przemysł. W roku 1944 w Rużomberku wybuchło narodowe powstanie przeciw okupantowi. Na kilka dni partyzanci opanowali miasto.

Obecnie to nadal miasto przemysłowe, jednak ostatnio zaznacza się również wzrastająca rola przemysłu turystycznego. 01.07.2000 powołany do życia został Uniwersytet Katolicki, którego rektorem od 23 kwietnia 2008 roku jest Polak ks. prof. Tadeusz Zasępa. Najważniejszym chyba zabytkiem miasta jest XVI wieczny kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja wraz z mauzoleum księdza Andrzeja Hlinki z 1938 roku. Warto także zwiedzić Zamek Świętej Zofii z XVI wieku dwukrotnie przebudowywany w XVI i w XVIII wieku. Poza tym większość turystów kieruje się do wczesnogotyckiego kościoła pw. Wszystkich Świętych w dzielnicy Kut.