Genewa

Genewa w Szwajcarii

Genewa jest największym miastem francuskojęzycznej części Szwajcarii, jednocześnie jest stolicą kantonu. To nie tylko najmniejsza metropolia świata, ale i miejsce, w którym na neutralnym gruncie próbuje się rozstrzygać problemy międzynarodowe.

Początkowo była to celtycka osada Allobrogów, która najpierw została podbita przez Rzymian, a następnie ufortyfikowana przez Cezara. Zyskała wtedy status dominującego miasta w regionie, co zostało jeszcze potwierdzone przez ulokowanie tutaj pierwszego biskupstwa (w 379 r.) na terytorium obecnej Szwajcarii. Niestety, kolejne wieki nie były dla niej łaskawe. Najpierw została podbita przez Burgundów, później Franków i Germanów. W XIV wieku miasto zakupił książę sabaudzki, ale już na początku XVI stulecia mieszkańcy Genewy zbuntowali się przeciwko panowaniu władców Sabaudii i wstąpili do Związku Szwajcarskiego. Co ciekawe, w tym okresie działał m.in. Jan Kalwin, który próbował uczynić z miasta wzorową republikę chrześcijańską, w której schronienie mogliby znaleźć innowiercy prześladowani w innych państwach Starego Kontynentu. W międzyczasie Genewa została wcielona na 16 lat do Francji. W 1815 roku ponownie przystąpiła do Związku Szwajcarskiego, gdzie dość szybko zaczęła odnosić sukcesy na arenie międzynarodowej. To właśnie tu w 1864 roku podpisano układ powołujący do istnienia organizację Międzynarodowego Czerwonego Krzyża; tutaj także założono Ligę Narodów – pierwszą ogólnoświatową organizację, której celem było działanie na rzecz pokoju na Ziemi (później jej obowiązki przejęło ONZ).

Obecnie miasto jest jednym z głównych szwajcarskich ośrodków zegarmistrzowskich i jubilerskich. Genewskie wyroby znane są ze swojej perfekcji, wysokiej jakości oraz rozmaitych form i kształtów, czego dowodem jest m.in. zegar kwiatowy, na tle którego bardzo chętnie fotografują się turyści. Podróżni odwiedzają też Genewskie Muzeum Zegarmistrzostwa, które gromadzi przedmioty służące do mierzenia czasu. Można tu spotkać klepsydry, zegary słoneczne, kieszonkowe oraz współczesne chronometry szwajcarskie.

Turyści odwiedzają też wyspę Jana Jakuba Rousseau, ogród botaniczny, który gromadzi roślinność górską, tropikalną i śródziemnomorską z całego świata, most de la Jonction, pod którym dochodzi do rzadkiego zjawiska mieszania się wód z dwóch rzek: ciemnej z Rodanu i jasnej z Alp Arve. Interesująca jest także romańsko – gotycka katedra św. Piotra, ogromny pomnik Reformacji, gmach Teatru Wielkiego, XIX – wieczne obwarowania, które przekształcono na wielopoziomowe parkingi oraz park La Grane, w którym od 60. lat odbywają się Wystawy Róż.

Należy podkreślić, że na początku XXI wieku co trzeci mieszkaniec Genewy był cudzoziemcem. Większość z nich znajduje zatrudnienie w licznych instytucjach międzynarodowych. Swoje siedziby mają tu m.in.: Europejskie Biuro ONZ, Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Unia Międzyparlamentarna, Urząd Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, Światowa Organizacja Handlu, CERN. Odbywa się tu również jedna z najważniejszych wystaw motoryzacyjnych – Salon International de l’Auto.