Historia Szwajcarii

historia szwajcarska

Współczesna Szwajcaria całymi garściami czerpie ze swojej wielowiekowej historii. Jej początki sięgają bowiem aż do starożytności, kiedy to obecne tereny zamieszkiwali Reci i Celtowie. Ich przedstawicielami byli Helweci, dlatego też nieraz Szwajcarię nazywa się Neutralną Krainą Helwetów.

Poprzednicy współczesnych Szwajcarów osiedlili się na obszarze między Jurą a Alpami, w pobliżu rzeki Aare. Już w połowie I w. p.n.e. osada weszła w skład imperium rzymskiego. Stanowiła jedną z części Galii. W połowie V wieku dokonano swoistego rozbioru Szwajcarii. Jej południowo – zachodnią część zajęli Burgundowie, a północno – wschodnią Alemanowie. Przez rok należała też do państwa Franków. W IX wieku Szwajcaria znalazła się pod rządami królestwa Burgundii i cesarstwa niemieckiego. W 1291 r. prokantony Uri, Schwyz i Unterwalden utworzyły ligę antyhabsburską, która po pewnym czasie przekształciła się w Konfederację Szwajcarską. Dołączyły do niej kolejno: Zurych, Glarus, Lucerna, Zug, Berno. W 1481 r. przyłączył się Fryburg i Solura. Dwadzieścia lat później na podobny krok zdecydowała się Bazylea i Szafuza. W 1513 r. dołączył do nich Appenzell.

Szwajcaria była jednym z najważniejszych ośrodków Reformacji. Swoje nauki głosili tu m.in. Kalwin i Zwingli. Warto jednak podkreślić, że Reformację przyjęły tylko kantony miejskie.

W wyniku ustaleń pokoju westfalskiego, Szwajcaria stała się niepodległym i samodzielnym państwem. Przyczyniło się to do szybkiego rozwoju miast. Zwłaszcza, że już od XVII wieku do polityki państwowej wprowadzono zasadę ścisłej neutralności. Co ciekawe, udało się ją utrzymać w trudnym okresie Rewolucji Francuskiej, chociaż w 1798 r. większość kraju zajęli Francuzi, tworząc na okupowanych terenach Republikę Helwecką. Twór ten przetrwał zaledwie pięć lat.

Po zakończeniu wojen napoleońskich, na mocy kongresu wiedeńskiego w 1815 roku, Szwajcaria zyskała status państwa neutralnego. W 1848 roku uchwalono demokratyczną konstytucję, a dotychczasowy Związek Szwajcarski przekształcono w państwo związkowe, którego stolicą zostało Berno. Obecnie Szwajcaria jest republiką federacyjną, w której rządy sprawuje się za pomocą 26 kantonów i półkantonów. Każdy z nich rządzi się własnymi prawami, a stolica kraju pełni jedynie funkcje administracyjne i reprezentacyjne. W Bernie mieści się m.in. gmach parlamentu, swoją siedzibę ma tu również rząd oraz liczne urzędy federalne i kantonowe.

Jeśli zaś chodzi o neutralność państwa, to jest ona przestrzegana do tego stopnia, że Szwajcaria nie chciała nawet wejść do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie przeszkadza jej to jednak w lokalizacji siedziby ONZ w Genewie.

Widać więc, że historia państwa jest wyjątkowo obfita, ale być może nauka wyciągnięta z minionych dziejów, skutkuje obecnie tym, iż Szwajcaria jest jednym z najbogatszych krajów na świecie.