Antiochia

Antiochia w Turcji

Terytorium Turcji w zdecydowanej większości znajduje się na półwyspie zwanym Anatolią, kraj ten posiada jednak również tereny sięgające w głąb kontynentu. Jednym z takich regionów jest prowincja Hatay, położona w południowej części kraju. Jej stolica, Antiochia, jest jednym z najbogatszych kulturowo i historycznie tureckich miast.

W porównaniu do wielu innych miast tego regionu, Antiochia jest miastem stosunkowo młodym. Założona została w IV wieku p.n.e. przez spadkobierców władcy Macedonii, Aleksandra Wielkiego. W 64 roku p.n.e. tereny te zajęte zostały przez Imperium Rzymskie, zaś sama Antiochia stała się stolicą rzymskiej prowincji. Okres ten uważany jest za jeden z najlepszych w dziejach tego miasta, gdyż stało się ono wtedy jednym z największych i najlepiej rozwiniętych centrów kulturowych tego regionu. Rozwoju miasta nie przerwał nawet upadek Rzymu, gdyż od razu zostało przejęte przez Cesarstwo Bizantyjskie. Okres świetności powoli zaczął się kończyć dopiero w VI wieku naszej ery, kiedy to Antiochia zaczęła być atakowana przez wojska arabskie i perskie. W 637 roku Bizancjum na kilkaset lat utraciło miasto na rzecz Arabów, co całkowicie rozpoczęło jego upadek. W czasie wypraw krzyżowych było zdobywane przez europejskie rycerstwo, a w XI wieku utworzono nawet Księstwo Antiochii, chrześcijańskie państwo stworzone w celu obrony tej religii. Za kompletny upadek miasta można uważać zdobycie go przez Egipskie wojska w 1268 roku, w wyniku czego większość zabudowań zostało kompletnie zniszczonych, a wiele mieszkańców wymordowanych. Na początku XV wieku znalazła się w granicach Imperium Osmańskiego, i, z małymi przerwami w XX wieku, pozostaje częścią Turcji po dziś dzień.

Pomimo licznych zniszczeń, jakich doświadczyła Antiochia na przestrzeni wieków, wciąż jest to piękne miasto stanowiące niezwykłą mieszankę kilku kultur, które niegdyś miały wpływ na te tereny. Niestety, z dawnej potęgi tego miejsca nie zostało już wiele większość budowli nie przetrwało nawet do dzisiejszych czasów. Jednak mimo to Antiochia dla wielu osób jest bardzo fascynującym miejscem, w którym do dziś czuć ślady jej niezwykłej przeszłości. Stanowi ona niejako enklawę chrześcijaństwa na terenach opanowanych przez islam, i już samo to pozwala jej nosić tytuł niezwykłego miasta.