Pensylwania

Pensylwania allentown Pensylwania, Pennsylvania, stan w północno-wschodniej części USA między rzeką Delawa-re a jeziorem Erie. Powierzchnia 119,2 tys. km2. 12,3 mln mieszkańców (2003), jeden z naj-bardziej zaludnionych stanów kraju.

Harrisburg stolica (53,3 tys. mieszkańców, 1989). Stanowi doskonałą bazę do zwiedzania takich atrakcji jak czekoladowe imperium w Hershey, pofałdowane pola amiszów w hrabstwie Lancaster na wschodzie a także pole bitwy pod Gettysburgiem na południowej granicy stanu. Na północ wokół miasta williamsport, rozciągają się gęste lasy Grand Canyon of Pennsylvania (Wiel-kiego Kanionu Pensylwanii) O bogactwie okolicy sięgającej XIX w świadczą liczne rezyden-cje na ulicach Willamsport Johnstowu, położone na zachodzie ze wspaniałymi górami Alle-gheny. Północno- wschodnia Pensylwania jest także krainą górnictwa, co upamiętniają liczne muzea, zachowane kopalnie i piece hutnicze w Scanon a także największy zbiór lokomotyw parowych zgromadzonych w Steamtown USA. Hrabstwo Lancaster, Pensylwania Dutch Co-untry zwiedzić można Ephrata Cloister – klasztor protestanckich zakonników niemieckich osiadłych tu w XVIII, który niegdyś spełniał też rolę centrum drukarskiego i wydawniczego. Lancaster City to miasto z czerwonej cegły i zadrzewionymi alejkami. Przy Penn Square wznosi się Heritage Center Museum ( Muzeum- centrum tradycji) gdzie wystawiana jest sztuka ludowa okolic Lancaster City, m in.: wozy karabiny stare dokumenty, drewniane za-bawki, wiatrowskazy. Popołudnie w Harrisburgu spędzić można po drugiej stronie rzeki Su-squehanna w City Island – nadbrzeżnym kompleksie obiektów sportowych, który obejmuje m in. Plażę, stadion baseballowy i boisko do futbolu amerykańskiego. Cieniste zakątki wyma-rzone na piknik w City Island wymuszają wycieczki statkami rzecznymi, tutaj też regularnie odbywają się koncerty i festyny.

Srrasburg Railroad

Zaprasza na 45 min. Podróż przez szachownicę pól aż do miejscowości Paradise i z powrotem w oryginalnych pociągach parowych, które gdzieniegdzie zatrzymują się na pikniki. Najstar-szym budynkiem w hrabstwie Lancaster jest Hans Herr House, oraz kościół menonitów wy-budowany w 1719 z pięknym ogrodem i sadem. W budowli można obejrzeć eksponaty związane z dawnym życiem na farmach.

Hershey

Leży 10 mil na północ od Harrisburga. Ulice noszą adekwatne nazwy np. jest tu Aleja Czeko-ladowa i Aleja Kakaowa, a lampy uliczne mają kształt czekoladowych „całusków”. Hershey Chocolate World (świat czekolady) zaprasza na bezpłatną podróż miniaturowym pociągiem przez makietę fabryki czekolady. Turystą wręczane są po zakończeniu podróży bezpłatne próbki czekoladek. Hersheypark- wesołe miasteczko z szalonymi kolejkami i karuzelami. Pobliskie Hershey Museum of American Life/ Muzeum Amerykańskiego Życia prezentuje wystawy poświęcone krainie amiszów oraz życiu Miltona S. Hersheya. 25 mil na południe od Harrisburga w robotniczym mieście York znajduje się montownia motocykli Harley- David-son. Fabrykę i muzeum kultowych pojazdów można bezpłatnie zwiedzać z przewodnikiem.

Gettysgurg

Miasteczko położone ok. 30 mil na południe od Marylang, na trwałe zapisało się z powodu dramatycznych wydarzeń z lipca 1863. Wtedy rozległa się apokaliptyczna bitwa wojny sece-syjnej, w której poległo 50 tys. żołnierzy. Gettysburg to najbardziej skomercjalizowane spo-śród historycznych miejsc wojny secesyjnej, nastawione wyłącznie na turystów, którym pod-czas zwiedzania nie zostanie oszczędzony nawet najdrobniejszy szczegół bitwy. Zwiedzanie otaczającego miasto Gettysburg National Military. Park o powierzchni 1400 ha zajmuje nie-mal cały dzień. Centrum informacji turystycznej przy Taneytown  reprezentuje zbiory muze-alne: broń palną, mundury, narzędzia chirurgiczne, instrumenty muzyczne, namioty i sztanda-ry eksponowane wraz  ze wzruszającymi zdjęciami ze spotkania żołnierzy Północy i Południa w 1938. 30 minutowa prelekcja przy mapie świetlnej ukazuje wszystkie szczegóły starcia. Detale zmagań można poznać podczas przejażdżki samochodowej po polu bitwy, również w towarzystwie przewodnika. Dokładnie naprzeciwko centrum turystycznego mieści się Getts-burg National Cemetery z tysiącami mogił półkolem otaczających Soldiers National Monu-ment. Pomnik wzniesiono w miejscu gdzie Abraham Lincoln wygłaszał orędzie Gettysbur-skie. Największe wrażenie wywierają groby z małymi, marmurowymi płytkami, oznaczone jedynie numerem.

Pittsburgh

Śródmieście Pittsburga, zwane Golden Triangle ( złoty trójkąt) opływają rzeki Monongahela i Allgheny , które następnie łączą się w rzekę Ohio. Turystów przyciąga także otwarte w 1994 r. Andy Warhol Museum. Śródmieście Pittsburgha otoczone jest wodą, a u zbiegu rzek tryska monumentalna fontanna. Współczesna oryginalna architektura sąsiaduje harmonijnie z neogo-tyckimi kościołami i fabrycznymi zabudowaniami z czerwonej cegły.
North Side – dzielnica przyłączona do Pittsburgha atrakcją jest Andy Warhol Museum. Na ośmiu  piętrach przestronnego magazynu z epoki wiktoriańskiej prześledzić można życie i twórczość najsławniejszego obywatela Pittsburgha.

National Ariary , Allegheny Commons Wert

to olbrzymi rezerwat ornitologiczny, gdzie pod kopułą o wysokości 10 metrów lata swobod-nie ponad 300 gatunków ptaków.
Podwodny okręt marynarki wojennej  Requin z 1945 cumuje przy nabrzeżu Allegheny. To obszerne muzeum, nastawione głównie na dzieci, posiada m.in okaz  największego na świecie karalucha. W centrum działa też imponujący teatr Omnimax oraz planetarium Oakland i East Side Oakland to uniwersytecka dzielnica Pittsburgha. Najważniejsze miejsca dla turystyki to Carhegie- Mellon University i University of Pittsburgh. 41 piętrowa neogotycka Cathedral of Learrny. W 20 salach wykładowych zgromadzono antyki oraz przedmioty rzemiosła arty-stycznego wykonane i ofiarowane uczelni przez różne grupy etniczne miasta, począwszy od Litwinów przez Chińczyków po Irlandczyków. Te piękne interesujące wnętrza są użytkowane przez studentów od lat 30 XX stulecia. Wszystkie można zwiedzać indywidualnie, za wyjąt-kiem egzotycznej sali syryjsko- libańskiej i sali wczesno amerykańskiej w stylu lat 80 XVIII w  z zapadnią i sekretnym przejściem, które są pokazywane wyłącznie wycieczkom z prze-wodnikiem.