Mistra

Mistra w grecji

Grecja szczycić się może długą i ciekawą historią, której początki sięgają tysiące lat wstecz. Na jej terytorium znajdują się zatem wiekowe miasta, w których niemal na każdym kroku widać ślady po ich starożytnych mieszkańcach. Wśród nich wyróżnia się miasto Mistra położone w południowej części półwyspu Peloponez, którego początki przypadają dopiero na okres średniowiecza.

W XIII wieku zmierzający na czwartą już krucjatę krzyżowcy zajęli większość terenów dzisiejszej Grecji, należących wtedy do Cesarstwa Bizantyjskiego. To właśnie oni w 1205 roku założyli Mistrę. Miasto od samego początku miało charakter obronny, gdyż z założenia jego budowniczych służyć miało pomocą w utrzymaniu tamtejszych terenów. W 1249 roku powstał tu istniejący do dziś zamek. W drugiej połowie XIII wieku Mistra przejęta została przez Bizancjum, co przyniosło jej znaczny rozwój kultury i architektury. Na początku XIV stulecia stała się nawet stolicą Despotatu Morei, państwa będącego częścią Cesarstwa. Wtedy to miasto urosło do rangi dużego centrum kulturalnego i naukowego i jednego z najważniejszych miejsc w całym Cesarstwie Bizantyjskim. Mistra przetrwała jeszcze kilka lat po upadku Konstantynopola – pomimo tego, że była częścią Cesarstwa, Turcy zajęli ją dopiero w 1460 roku, przerywając tym samym złoty okres w historii miasta. W kolejnych latach trwało w stagnacji, w dodatku w XVIII i XIX wieku nawiedziły je pożary, które zniszczyły sporą część zabudowań. Do XX wieku Mistra dotrwała jako miasto w dużym stopniu podupadłe. Dziś, po pracach renowacyjnych i odnowieniu części zabudowań, jest ona jednym z największych centrów turystycznych w Grecji.

Architektura Mistry łączy w sobie wpływy chrześcijańskiej Europy zachodniej, Cesarstwa Bizantyjskiego oraz Imperium Osmańskiego. Nad całym miastem góruje średniowieczny zamek, zbudowany jeszcze przez Krzyżowców w 1249 roku. Przez lata był kilkakrotnie modernizowany i przebudowywany, co nieco zmieniło jego kształt. Równie imponującą budowlą jest katedra Mitropolis, zbudowana w XIII wieku. Utrzymana jest w stylu charakterystycznym dla architektury bizantyjskiej, z licznymi ozdobami i freskami przedstawiającymi postacie biblijne. W mieście działały niegdyś aż trzy duże klasztory. Po dwóch z nich pozostały już tylko świątynie, zaś trzeci zamieszkany jest do dziś.

Mistra, początkowo niewielka osada stworzona w celach militarnych, przez wieki urosła do ogromnego centrum kultury i nauki jednego z najsilniejszych państw ówczesnego świata.

Jej stopniowy upadek, który nastąpił w okresie nowożytnym, nie odebrał jej uroku i piękna, które podziwiać można do dziś