Nazaret – miasto na wzgórzach

Nazaret w Izraelu

Miasto Nazaret jest położone w naturalnej niecce położonej na wysokości około 32o metrów nad poziomem morza. Leży ona na stokach pięciu wzgórz. Znajduje się 25 kilometrów od Morza Galilejskiego i 9 kilometrów od Góry Tabor. Miasto te jest nieformalną stolicą izraelskich Arabów, którzy stanowią znaczną większość w mieście. Według Pisma Świętego właśnie tu narodził się Chrystus i dlatego miasto te jest celem wielu pielgrzymek Chrześcijan.

W ostatnich czasach włodarze miasta wydali znaczne sumy na odnowę zabytkowych, starych uliczek i kamienic. Pośród labiryntu wąskich uliczek znajduje się Stary Rynek, a wokół niego znajdują się najważniejsze zabytki religijne miasta. Najważniejszym kościołem dla Chrześcijan jest kościół zwiastowania. Według tradycji katolickiej  stoi on w miejscu gdzie Archanioł Gabriel powiedział Maryi, że urodzi Jezusa. Cerkiew prawosławna Św. Gabriela znajduje się w miejscu alternatywnego zwiastowania narodzin Jezusa. Wyznawcy kościoła melchickiego posiadają świątynię wybudowaną w miejscu, w którym prawdopodobnie stała synagoga, w której nauczał Jezus. Kościół Św. Józefa stoi w tradycyjnej lokalizacji warsztatu Józefa, ojca Jezusa. Kościół Mensa Christi upamiętnia miejsce w którym według tradycji Jezus spotkał się z apostołami po swoim zmartwychwstaniu. Na wzgórzu leżącym nad miastem wznosi się Bazylika Zmartywchwstania Jezusa, wzniesiona na polecenie zakonu Salezjanów. Z obiektów muzułmańskich znajdujących się w Nazarecie najważniejszym jest Biały Meczet (al-Abiad). Został on wzniesiony w 1808 i miał symbolizować nową erę pokoju pomiędzy mniejszościami narodowymi żyjącymi w Nazarecie. Meczet Pokoju (al-Salam) jest pierwszym współcześnie wybudowanym meczetem w mieście. Do 1960 jedynym meczetem w Nazarecie był Meczet Biały. Meczet al-Sheikh Amer został wybudowany w bezpośrednim sąsiedztwie Bazyliki Zwiastowania i klasztoru żeńskiego. Szejk Amer był bratankiem słynnego Saladyna, który pokonał Krzyżowców. Meczet Nabi Sa in wzniesiono w najwyższym punkcie Nazaretu. Jest to wspaniałe miejsce do podziwiania panoramy Doliny Jezreel.

Archeologowie wykazali, że pierwsi mieszkańcy pojawili się tu już w epoce neolitu (około 9000 tysięcy lat temu). Odnaleziono tu szczątki 65 osób pochowanych pod olbrzymimi kamieniami nagrobnymi, wykonanymi z białego gipsu, a niemal każdy z nich ważył około 3 ton. Wykopaliska też nie wykazały w tych rejonach żadnych śladów obecności Greków i Rzymian. Nie ma także śladów osadnictwa asyryjskiego, babilońskiego i perskiego. Ten fakt do tej pory zastanawia wielu naukowców z całego świata.